Dolnośląskie ku jakości

Chcesz otrzymywać newsletter, zapisz się tutaj »

Informacje o projekcie DOLNOŚLĄSKIE KU JAKOŚCI

O PROJEKCIE

uwaga!  Realizacja projektu została zakończona.

Projekt szkoleniowy pt. "DOLNOŚLĄSKIE KU JAKOŚCI" został zrealizowany przez DEKRA Certification Sp. z o.o., w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-02-170/12 zawartej z Wojewódzkim Dolnośląskim Urzędem Pracy.

Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 


SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU

W ramach projektu, w okresie od 1 października 2013 r. do 30 listopada 2014 r., zorganizowano kursy dla Pełnomocników i Auditorów wewnętrznych w zakresie norm ISO 9001 (System Zarządzania Jakością), ISO 14001 (System Zarządzania Środowiskowego), ISO 22000 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności), ISO/TS 16949 (System Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym), OHSAS/PN-N-18001 (System Zarządzania BHP), ISO 50001 (System Zarządzania Energią), ZKP (System Zakładowej Kontroli Produkcji), HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), kurs dla Specjalisty ds. SCC (specjalistyczny System Zarządzania BHP i Środowiskiem w branżach o zwiększonym ryzyku wypadków tj. w branży budowlano-montażowej, energetycznej, chemicznej i petrochemicznej), kurs dla Specjalisty ds. ISCC (dot. energii odnawialnej - system certyfikacji biomasy). 

Uczestnictwo w ww. szkoleniach oraz wyżywienie podczas szkolenia (lunch oraz serwis kawowy) było bezpłatne.

Szkolenia przeprowadzono w grupach dziesięcioosobowych, w wynajętych ośrodkach (hotelach) województwa dolnośląskiego. Zajęcia odbywały się w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

Szkolenia były przeprowadzane przez wykwalifikowaną kadrę trenerską DEKRA Certification, w oparciu o sprawdzone materiały szkoleniowe DEKRA Certification.

Uczestnicy szkoleń, po zdaniu egzaminu przeprowadzonego pod koniec każdego z kursów, otrzymali certyfikat DEKRA Certification.

 


WYMAGANIA DLA UCZESTNIKÓW

Grupę docelową projektu stanowiły średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa, posiadajace jednostkę organizacyjną na terenie województwa dolnośląskiego, które wcześniej nie korzystały z pomocy publicznej/pomocy de minimis na szkolenia w ramach POKL.

Uczestnikami mogli być pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach z branż strategicznych dla województwa dolnośląskiego, o największym potencjale rozwojowym zapewniającym zielone miejsca pracy:

 • Chemiczna (PKD 2007: Sekcja C, Dział 20-22)
 • Meblarska (PKD 2007: Sekcja C, Dział 31)
 • Energia odnawialna (PKD 2007: Sekcja D, Dział 35)
 • Produkcja pojazdów samochodowych (PKD 2007: Sekcja C, Dział 29)
 • Produkcja sprzętu RTV i AGD (PKD 2007: Sekcja C, Dział 27)
 • Metalowa (PKD 2007: Sekcja C, Dział 24-25)
 • Informatyczna (PKD 2007: Sekcja C, Dział 26, oraz Sekcja J, Dział 62 i 63.1)
 • Spożywcza (PKD 2007: Sekcja A, Dział 01 i 03 oraz Sekcja C, Dział 10-11)
 • Turystyczna (PKD 2007: Sekcja I, Dział 55-56)
 • Uzdrowiskowa (PKD 2007: Sekcja Q, Dział 86)
 • Budownictwo (PKD 2007: Sekcja F, Dział 41-43)
 • Handel hurtowy i detaliczny (PKD 2007: Sekcja G, Dział 45-47)
 • Logistyka (PKD 2007: Sekcja H, Dział 49-53)
 • Usługi (PKD 2007: Sekcja B, Dział 09; Sekcja C, Dział 33; Sekcja E, Dział 39; Sekcja K, Dział 64; Sekcja L, Dział 68; Sekcja M, Dział 69-71 oraz 73-75; Sekcja N, Dział 77-82 (bez 77.4); Sekcja 7, Dział 62-63; Sekcja S, Dział 95-96)

Ponadto uczestnik szkoleń musiał spełniać następujące warunki: posiadać miejsce zamieszkania na terenie województwa dolnośląskiego, być właścicielem przedsiębiorstwa lub zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, zostać oddelegowany na szkolenie przez pracodawcę. Przedsiębiorstwa delegujące pracowników na szkolenia w ramach projektu, skorzystały z pomocy publicznej de minimis. Jedna osoba mogła wziąć udział w dwóch szkoleniach w ramach projektu.

 

REKRUTACJA NA SZKOLENIA PROJEKTU

uwaga!  Rekrutacja na szkolenia projektu została zakończona.

 


 

Zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „DOLNOŚLĄSKIE KU JAKOŚCI” »

 


W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości, prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. Szkoleń:

Tel.: +48.71.780-47-77 do 78 wew. 142

 

  

[powrót]